Nyheter

Ett axplock av nyheter från PS Provider
processutveckling

Hjälp av digitala medarbetare

Reportage från PS Provider ang. att det för många organisationer som kommit en bra bit på sin digitala resa och nu söker än mer intelligenta och automatiserade arbetsmiljöer, har en allt vanlig lösning blivit robotar.

Läs Mer »

Digitalisering med robotar

Transaktionsintensiva, monotona arbeten är som gjorda för att ersättas av en robot, det är sannolikt ingen som skulle sakna att sitta och
registrera fakturor, konstaterar Pär Hedin, ansvarig för området digitala medarbetare hos PS Provider.

Läs Mer »

Ökad effektivitet och tillgänglighet

Transaktionsintensiva, monotona arbeten är som gjorda för att ersättas av en robot, det är sannolikt ingen som skulle sakna att sitta och registrera fakturor, konstaterar Pär Hedin, ansvarig för området digitala medarbetare hos PS Provider.

Läs Mer »
RPA

Robotar hjälper till

Med rätt kompetens och erfarenhet går det att utveckla effektiva processer för automation med hjälp av Robot Process Automation, RPA – i dagligt tal kallat digitala medarbetare.

Läs Mer »