“Jaaa! Vi hade blivit så lyckliga!”

Stora mängder arbetstid frigörs och en mycket tråkig arbetsuppgift lyfts bort från medarbetarna.

Inlämningsluckan för prover - där John Rambo dubbelkollar att proverna har sänts in korrek

Automatiska analyser

I slutet av en labyrint av sjukhuskorridorer på Hallands sjukhus Halmstad ligger en av Region Hallands toppmoderna anläggningar för analys av blod- och urinprover. Hit kommer varje dygn 3 000 provrör för att analyseras – vilket är ett ovärderligt stöd i sjukhusens och vårdcentralernas arbete med att ställa diagnoser och välja lämpliga behandlingar.

Vid provinlämningsluckan blir vi varmt mottagna av Catrin Andersson, biomedicinsk analytiker och applikationsspecialist på avdelningen för klinisk kemi. Hon visar runt i lokalerna och berättar entusiastiskt om vad all blinkande och surrande utrustning gör. För den som aldrig har sett ett modernt provlabb på ett sjukhus är det en imponerande anläggning.

De flesta blod- och urinanalyser i Region Halland sker numera helt automatiskt – med mekaniska robotarmar och transportband som sorterar provrören, centrifugerar dem om det krävs, skruvar av korkarna, genomför analyser och återrapporterar resultatet. Anläggningen är stor – och utspridd över flera salar med transportband som binder ihop de olika delarna av utrustningen. I ett av rummen separeras bandet till två parallella linjer, där små provrör med olikfärgade korkar passerar förbi på väg till rätt station.

Tidskrävande och monotont arbete

Det mesta fungerar precis som det ska i detta automatiserade flöde – dock med ett undantag. Ibland händer det nämligen att regionens vårdinrättningar, bland annat ett 50-tal vårdcentraler, skickar iväg provrör utan att markera i vårdsystemet VAS att de har skickats iväg. För trots olika system och rutiner för påminnelser så är flödet i samband med provtagningen uppdelad på ett sätt som gör det lätt att glömma att klarmarkera provtagningen i VAS.

När detta händer kan inte den mekaniska roboten automatiskt identifiera provet i systemet och provröret måste sorteras ut för manuell hantering. Då är det personalen på klinisk kemi som får ta över arbetet att identifiera rätt provtagningstillfälle i VAS, ett arbete som är både tidskrävande och monotont – och som ger upphov till flera långa suckar vid vårt besök.

Inlämnade prover sorteras och analyseras automatiskt
Stationen där utsorterade provrör scannas och skickar till Ernst

1,5 miljoner provkärl per år

Med tanke på att regionens fyra laboratorier analyserar 1,5 miljoner provkärl varje år så är det lätt att förstå att även en liten andel missade klarmarkeringar skapar mycket merarbete.

En del av proverna är dessutom tidskritiska, vilket gör att det ordinarie arbetet störs av ständiga avbrott. Saken underlättas inte heller av att VAS är under utfasning och att det därmed finns ytterst få möjligheter att göra några justeringar i själva programmet.

Och det är där som vi på PS Provider kommer in. I ett helt nytt automatiserat flöde så utförs en stor del av identifieringsarbetet i stället av regionens digitala medarbetare Ernst. På så sätt frigörs stora mängder arbetstid, samtidigt som en mycket tråkig arbetsuppgift lyfts bort från medarbetarna. Det enda arbetsmomentet som är kvar är att alla de utsorterade provrören måste scannas för hand med en streckkodsläsare – i ett gränssnitt som vi har utvecklat specifikt för detta ändamål. När alla streckkoder har scannats så skickas de i klump till Ernst och han tar därefter över uppgiften att leta upp rätt provtillfällen i VAS.

”- Jaaaa! Vi hade blivit så lyckliga!”

”- Jaaaa! Vi hade blivit så lyckliga!”, ropar en medarbetare spontant när vi under besöket på avdelningen berättar att den nya funktionen börjar närma sig lansering.

Och även om Region Hallands digitala medarbetare Ernst har ett svårtytt känsloregister … visst ser han väl lite extra glad ut åt att kunna ta över ännu en tråkig och monoton arbetsuppgift från regionens medarbetare – och därmed frigöra arbetstid för mer värdeskapande arbetsuppgifter på de fyra laboratorierna i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka?

Region Hallands digitala medarbetare Ernst