Kommun

Automatisering med RPA inom en av Sveriges största kommuner
metod
PS Provider har genomfört detta projekt tillsammans med serviceförvaltningen i en av Sveriges största kommuner.

Olika funktioner och flöden

En viktig grund för valet av processer var att det skulle vara flöden från olika funktioner, samt att processerna skulle utföras i de huvudsakliga verksamhetssystemen. Besluten om vilka processer som skulle automatiseras i aktuell kommun togs efter olika workshops där både kunden och PS Provider deltog, vilket är en väsentlig del i processen.

kommun3
kommun2

Ytterligare delprojekt

Projektet resulterade i automatisering av två framgångsrika processer inom ekonomi och lön. Detta ledde till ytterligare delprojekt där RPA ska implementeras i andra processer. Dessutom skapades ett beslutsunderlag som innehöll designförslag för implementation av en RPA-organisation.