Kommun

Automatisering med RPA inom en av Sveriges största kommuner
metod
PS Provider har genomfört projekt tillsammans med serviceförvaltningen inom en av Sveriges största kommuner.

Olika funktioner och flöden

En viktig grund för valet av processer var att det skulle vara flöden från olika funktioner samt att processerna skulle utföras i de huvudsakliga verksamhetssystemen. Besluten om vilka processer som skulle automatiseras i aktuell kommun togs efter olika workshops där både kund och PS Provider deltog, vilket är en väsentlig del i processen.

kommun3
kommun2

Ytterligare delprojekt

Projektet resulterade i automatisering av två framgångsrika processer inom ekonomi och lön. Det ledde till ytterligare delprojekt där RPA ska implementeras i andra processer. Dessutom skapades ett beslutsunderlag innehållandes designförslag för implementation av en RPA-organisation.