2020 – Bästa kandidatuppsats inom informatik tilldelas Hannes Erlandsson & Jesper Hansen

Digital design & innovation

Projektnamn: Now Loading…

– Att designa för en mer positivt upplevd väntetid i en för smartphones ständigt omväxlande användarmiljö

Stipendiet delas ut av PS Provider och består av 10.000 kr som delas mellan årets två vinnare.

Årets bästa informatikuppsats är en välskriven och tydligt fokuserad studie av ett aktuellt IT-problem som, även om det sker i det lilla, kan få stora samhälleliga konsekvenser.

Studien bygger på en stringent och rigoröst genomförd empirisk studie som med hjälp av en prototyp undersöker ett tydligt designproblem som också representerar ett väl avgränsat kunskapsproblem. Uppsatsen är väl grundad i tidigare forskning och den egna empiriska studien, vars resultat visar på ett tydligt eget och unikt kunskapsbidrag.

Halmstad 2020-06-05