2022 – Bästa kandidatuppsats inom informatik

Sofia Strand & Felicia Oredsson

Projektnamn: Co-design workshops med stigmatiserade ämnen 

– Designförslag för att undvika ytterligare stigmatisering. 

Stipendiet delas ut av PS Provider och består av 10.000 kr som delas mellan årets två vinnare.

Priset för bästa uppsats i informatik går i år till en uppsats som behandlar ett tydligt och viktigt problem i dagens teknikutveckling. Uppsatsen är tydligt problematiserad, och dess insamlade tidigare forskning och empiriska studie utgör en god grund för en insiktsfull diskussion och tydliga egna slutsatser. Studiens tillvägagångssätt tar i beaktande och visar förståelse för den känsliga kontext där den genomförs, för att leda fram till insikter om hur co-design workshops kan genomföras för att inte skapa ytterligare stigmatisering av deltagarna. 

Halmstad 2022-06-03