Stipendier

Halmstad Högskola
- Bästa kandidatuppsats inom informatik

Projektnamn: Co-design workshops med stigmatiserade ämnen – Designförslag för att undvika ytterligare stigmatisering

Stipendiet delas ut av PS Provider och består av 10.000 kr som delas mellan årets två vinnare.

Sofia Strand & Felicia Oredsson

Priset för bästa uppsats i informatik går i år till en uppsats som behandlar ett tydligt och viktigt problem i dagens teknikutveckling. Uppsatsen är tydligt problematiserad, och dess insamlade tidigare forskning och empiriska studie utgör en god grund för en insiktsfull diskussion och tydliga egna slutsatser. Studiens tillvägagångssätt tar i beaktande och visar förståelse för den känsliga kontext där den genomförs, för att leda fram till insikter om hur co-design workshops kan genomföras för att inte skapa ytterligare stigmatisering av deltagarna.

Halmstad 2022-06-03

stipendie 2022

2021 - Projektnamn: Nu är det din tur att tala – Designförslag för smidigare turtagning i digitala konferensverktyg”.

Stipendiet delas ut av PS Provider och består av 10.000 kr som delas mellan årets två vinnare.

stipendie 2021

Sofia Heikklilä Svensson & Erika Börjesson

Priset för årets bästa uppsats i informatik går till ett arbete som behandlar ett aktuellt problem som många människor idag upplever. Uppsatsen bygger på en väl genomförd litteraturstudie som skapar en god bas för studiens kommande delar. Författarna visar på hög metodmedvetenhet och genom ett kreativt tillvägagångssätt genomförs en studie med god tillförlitlighet. Vidare genererar design och utvärderingsarbetet relevanta resultat som genom en tydlig och stringent analys och diskussion leder fram till studiens slutsatser rörande turtagning i digitala konferensverktyg.

Halmstad 2021-06-15

2020 - Projektnamn: Now Loading… – Att designa för en mer positivt upplevd väntetid i en för smartphones ständigt omväxlande användarmiljö.

Stipendiet delas ut av PS Provider och består av 10.000 kr som delas mellan årets två vinnare.

Hannes Erlandsson & Jesper Hansen

Årets bästa uppsats inom informatik är en välskriven och tydligt fokuserad studie av ett aktuellt IT-problem som, även om det sker i det lilla, kan få stora samhälleliga konsekvenser.

Studien bygger på en stringent och rigoröst genomförd empirisk studie som med hjälp av en prototyp undersöker ett tydligt designproblem som också representerar ett väl avgränsat kunskapsproblem. Uppsatsen är väl grundad i tidigare forskning och den egna empiriska studien, vars resultat visar på ett tydligt eget och unikt kunskapsbidrag.

Halmstad 2020-06-05

stipendie 2020