Intelligent Automation

Intelligent Automation gör RPA smartare! Genom att kombinera RPA med andra teknologier så adderar vi ytterligare förmågor till våra robotar som därigenom kan hantera fler processer och utföra många fler olika typer av arbetsuppgifter.

Vårt erbjudande inom Intelligent Automation

Vi hjälper företag och organisationer att etablera, driva och utveckla effektiva stödfunktioner. Vi arbetar med Intelligent Automation och utnyttjar RPA, Machine Learning, kognitiva assistenter och Artificiell Intelligens för att designa och automatisera processer och skapa framtidens organisationer. Våra medarbetare har mest erfarenhet av RPA i Norden och är helt dedikerade att vara strategiska rådgivare och implementera disruptiv teknologi som möjliggör etablering av ”digitala medarbetare” och ”virtuella arbetsstyrkor”.

30
41

Digital transformation

Vi stöder våra kunder med att införa nya teknologier och skapa konkret värde i verksamheten genom digital transformation, där nya teknologier kräver nya affärsmodeller och nya sätt att möta kunder i digitala kanaler.

Genom kompetens och samarbeten med ledande leverantörer inom disruptiva teknologier som t ex RPA, chatbots, Machine Learning, virtuella assistenter och kognitiv funktionalitet så kan vi automatisera alla typer av processer och skapa framtidens organisationer.

 

RPA är en fantastisk och lättillgänglig teknologi som möjliggör automation av repetitiva processer baserade på strukturerad data. Tyvärr så är merparten av den data som finns i världen ostrukturerad, t ex email, bilder, video, artiklar, sociala media, etc. Genom att utnyttja kompletterande teknologier som tex AI för att bygga ett ekosystem av IA kring RPA ökar antalet potentiella processer som kan automatiseras exponentiellt.

Genom att utnyttja Intelligent Automation hjälper vi företag och organisationer med att låta datorer ta över avancerade processer från medarbetarna.

Maskiner utför processerna och löser komplexa affärsproblem och utmaningar i en takt och med en kraft långt över människors, förbättrar produktivitet, kvalitet, förutsägbarhet och flexibilitet samtidigt som kostnaden för ditt företag eller din organisation minskar dramatiskt.

kod-i-display

Intelligent Automation

Intelligent automation kombinerar RPA med avancerad teknik som t ex maskininlärning, artificiell intelligens (AI), conversational AI, chatbots, OCR, IDP, NLP, process mining, etc för att automatisera processer som tänker, lär sig och anpassar sig på egen hand. Mängden data som företag och organisationer hanterar ökar exponentiellt vilket innebär att traditionella arbetssätt inte längre är hållbara eller framgångsrika. Vi möter dessa utmaningar genom att med Intelligent Automation flytta våra kunders repetitiva processer till maskiner och frigör därigenom människor för att lösa komplexa affärsproblem. Men Intelligent Automation är en resa som maskiner kan inte göra på egen hand. Vi hjälper organisationer och företag att navigera, förändra och orkestrera nya och innovativa sätt att arbeta för att driva utveckling och tillväxt.

Optimera

Upptäcka och utnyttja möjligheter för att optimera processer som maximerar resultat och effekter
(Maskininlärning)

Problemlösning

Hantera och lösa logiska, affärs- och systemproblem utan att behöva blanda in någon mänsklig resurs
(Maskininlärning)

Extrahera & identifiera 

Identifiera och kategorisera ostrukturerad information så att "boten" kan extrahera data för beslutsfattande (IDP, document understanding, computer vision)

Läsa & tolka

Läsa, förstå och tolka visuell information samt omvandla till digital input för att effektivisera processer (Document understanding, computer vision, NLP)

Lära & förbättra

Öka träffsäkerheten och minska avvikelser genom att observera och lära sig från datamängder (eller mänskligt beteende)
(Maskininlärning)

Samarbete

Sömnlös kommunikation och samarbete mellan människa, process och teknologi för optimalt resultat (Chatbots, conversational AI, "Human-in-the-loop")

22

Intelligenta chatbots och virtuella agenter

PS Provider erbjuder även stöd till verksamheter som vill automatisera en ännu större del av sina flöden och processer. Det är möjligt att genomföra detta genom att robotisera gränssnitten gentemot t ex både kunder och interna medarbetare. Exempel på vanliga områden där denna teknologi används är kundtjänst, support och help-desk.

Genom att införa intelligenta chatbots skapas möjligheter att erbjuda kunder och interna motparter ett enkelt, systematiserat och enhetligt gränssnitt. Ytterligare en fördel är att lösningen erbjuder en ständig tillgänglighet till exempelvis kundtjänsten eller supporten.

En intelligent chatbot förstår användarens intentioner och håller bland annat reda på kontext. Det möjliggör en naturlig dialog mellan parterna, samtidigt som användaren erhåller en intuitiv, automatiserad och konsekvent upplevelse. Ytterligare en fördel är att detta uppnås oavsett kommunikationskanal, såsom exempelvis web, app eller textchat. Genom att utnyttja en chatbot möjliggörs en intelligent, mänsklig dialog mellan ditt företag och dina kunder och gentemot andra intressenter.

Chatbotens funktioner – inklusive förmågan att förstå komplexa förfrågningar, ställa klargörande och kompletterande frågor samt leverera personliga svar – hjälper dig att leverera en överlägsen kundupplevelse genom självbetjäning. Chatboten blir dessutom smartare över tiden genom att den lär av tidigare konversationer. Det innebär bland annat en ständig optimering samt kontinuerlig förbättring av svarsprecisionen.

Intelligent Automation
43b

Automatiserar hela flöden

Genom att koppla ihop RPA med chatbots öppnas möjligheten att automatisera hela flödet, dvs. från användarens initiala frågor till dess att brukaren erhållit ett adekvat svar.

Dessutom innebär kopplingen att nyttjaren får den önskade åtgärden utförd med automatik. Anledningen till att det är genomförbart beror först och främst på att chatboten är en mästare på att finna kundens intentioner och på att boten därefter har förmågan att samla in korrekta uppgifter. Efter att chatboten har funnit rätt intentioner och uppgifter lämnar den över ärendet till en robot som antingen direkt hämtar korrekt information eller utför en process i verksamhetssystemen för att erhålla uppgifterna.

Avslutningsvis skickar roboten tillbaka informationen till chatboten som därefter bearbetar den. Slutligen presenteras den för användaren på ett fördelaktigt vis.

Andra användningsområden för chatbots är exempelvis vid insamling av strukturerad, relevant och digital information. Istället för att en användare ska behöva fylla i komplexa och tråkiga formulär kan chatboten samla in informationen och strukturera den. Informationen kan därefter användas av RPA-verktyget som automatiserat utför hela processen.

Hör av dig till oss på PS Provider om du vill veta mer om intelligenta chatbots och hur dessa kan användas tillsammans med RPA för bland annat automation av kompletta flöden!

53
Spela videoklipp
Spela videoklipp