Robotic Process Automation

Metod- och applikationsstöd, projektresurser, uppdragsledning, etablering, utveckling, effektivisering samt drift och förvaltning av automatiserade processer.

Våra uppdrag har under de senaste åren framförallt handlat om införande av RPA (Robotic Process Automation) inom kunders verksamhet. Är även du intresserad av att starta digitaliseringsresan, kontakta oss redan idag för rådgivning.
25b

Vårt erbjudande inom RPA och AI

Idag pågår ett teknikskifte som innebär att robotar i allt högre grad blir en del av vår vardag, både privat och inom arbetslivet. Inom tillverkningsindustrin har man sedan länge insett potentialen med robotar och använder dem till att eliminera återkommande manuella arbetsuppgifter. Robotic Process Automation, RPA, erbjuder nu även möjligheten att robotisera företags administrativa stöd- samt affärsprocesser med hjälp av digitala medarbetare. Detta kan PS Provider hjälpa dig med. PS Provider erbjuder förstudier, POC (Proof of Concept), framtagande av automatiseringsstrategi och beslutsunderlag, processkartläggning, utbildning, implementering samt drift och förvaltning, om ni är intresserade av RPA och digitala medarbetare.

 

Erfarenhet och kompetens

PS Provider har erfarenhet och kompetens från ett stort antal av de ledande robotverktygen som används på den svenska marknaden. Detta innebär att vi tillsammans med våra kunder kan välja det verktyg som passar bäst för den specifika organisationen och situationen samt matchar kundens behov och ambitionsnivå på bästa möjliga sätt. 

Oavsett om ni har för avsikt att själva utbilda er i RPA-verktyget (rekommenderas) eller vill ha en lösning där PS Provider ansvarar för utvecklingen så kan vi erbjuda er ett heltäckande stöd under hela införandeprocessen.

30
Tech Logos 2024
13

Förstudie och Proof of Concept (PoC)

I förstudien utreder PS Provider er specifika robotpotential genom att identifiera vilka rutiner, arbetsuppgifter och processer som bäst lämpar sig för automatisering. Förstudien sammanfattar ditt företags automatiseringspotential samt presenterar förväntade ROI.

Implementation

PS Providers införandetjänst innebär konkret implementation av digitala medarbetare. I detta steg installeras robotapplikationen i din miljö. Parallellt med installationen introduceras och utbildas ni i mjukvaran. Därefter testas applikationen för att slutligen skarpt användas för att automatisera beslutade rutiner, aktiviteter och processer.

1b
33

Förvaltning

PS Providers aktiva robotförvaltning säkerställer att du kontinuerligt erhåller optimerade RPA-lösningar. Vår effektiva förvaltning borgar för att du och din verksamhet har tillgång till en ständigt hög och kvalitetssäkrad automationsnivå.

Sammantaget resulterar PS Providers effektiva förvaltning i att ni ökar er totala verkningsgrad och produktivitet. Avslutningsvis erhåller du som kund en robust systemlösning som ger er potentiell tillgång till en obegränsad mängd digitala medarbetare.

För att erhålla en så effektiv förvaltning som möjligt och en optimerad licenshantering så erbjuder PS Provider de kunder som önskar att använda någon av de ledande orkestreringsverktygen som vi samarbetar med, C Two och Turbotic.

Tech logos 2022 2

Digitala medarbetare jobbar snabbt, felfritt och kostnadseffektivt dygnet runt.

Spela videoklipp
Spela videoklipp

Hur går det till?

Teknologin som skapat digitala medarbetare heter RPA. RPA innebär att man använder kraftfulla mjukvarurobotar som utför dedikerade uppgifter i era befintliga system och applikationer. Robotarna arbetar likt en mänsklig användare och speglar medarbetarnas systemhandhavande. 

8b
22

Till skillnad från mer traditionella automatiseringsapplikationer är RPA ett verktyg som automatiserar era arbetsuppgifter och processer genom utnyttjandet av befintliga användargränssnitt. Det innebär exempelvis att roboten kan ta relevant information från en skärmbild för att därefter lägga in den i rätt fält i en annan skärmbild.

Tillvägagångssättet är detsamma som en mänsklig medarbetare använder för att manuellt hämta information från ett system för att därefter lägga in uppgifterna i ett annat. Det är detta manuella handhavande som automatiseras med hjälp av digitala medarbetare.

Fördelarna med RPA

Fördelarna med RPA är många. Robotarna behöver inte ”integreras” i traditionell bemärkelse och lösningen är snabbt i drift. Snabbheten uppnås framförallt på grund av att RPA direkt tar informationen från era applikationers skärmbilder och gränssnitt.

RPA minimerar också involverandet av externa ERP-leverantörer och interna IT-avdelningar. RPA kan även användas för att sy ihop och svetsa samman relevant information i organisationer och företag. RPA innebär inte bara automatisering av arbetsuppgifter, utan kan också fungera som en intelligent brygga mellan bolaget och dess betydelsefulla intressenter, såsom kunder, leverantörer och medarbetare.

RPA används också som integration mellan system, processer, aktiviteter och rutiner. Rätt använt är RPA med andra ord ett verktyg som säkerställer att rätt information återfinns på rätt plats, vid rätt tidpunkt samt med rätt kvalitet.

6
40

Vanliga fördelar med RPA

Låg kostnad: En robot kostar väsentligt mindre än en mänsklig resurs och kan arbeta 24/7/365

Hög och jämn kvalitet: En robot räknar inte fel och därmed elimineras risken för den ”mänskliga faktorn”. Fullständig spårbarhet eftersom allt ”loggas”.

Skalbarhet: Genom att använda RPA kan man avropa exakt så mycket resurser som man behöver vid varje givet tillfälle.

Ökat värde i leveransen: Skapar möjligheter för medarbetarna att fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter (eliminerar monotona arbetsuppgifter).

Snabbt införande: RPA kan införas på en bråkdel av den tid som det tar att automatisera en process med hjälp av traditionella system och verktyg.

Vad är digitala medarbetare?

Digitala medarbetare arbetar snabbt, kostnadseffektivt och felfritt 24 timmar per dygn. Robotarna är smidiga och enkla att införa, samt kräver minimal inblandning av IT-avdelningen. De automatiserar kvickt rutiner, arbetsuppgifter och komplexa processer. Resultatet av dina ”digitala medarbetare” kommer du att kunna mäta redan efter några veckor.
Kontakta PS Provider för mer information!

46