BILAGA

DIGITALA ROBOTARNA AVLASTAR

Digitala medarbetare med kognitiva förmågor som kan sköta en komplex process från start till mål låter…

STIPENDIER

NOW LOADING… BÄSTA UPPSATS INOM INFORMATIK

Att designa för en mer positivt upplevd väntetid i en för smartphones ständigt omväxlande…

MÄSSOR

STUDENTMÄSSA HALMSTAD AFFÄRSSYSTEM

Återblick på en spännande dag på studentmässan. Många roliga återseenden med…

BILAGA

TA HJÄLP AV DIGITALA MEDARBETARE

För många organisationer som kommit en bra bit på sin digitala resa och nu söker än mer…

PSP BILAGA

DIGITALISERING, EFFEKTIVITET & TILLGÄNGLIGHET

Transaktionsintensiva, monotona arbeten är som gjorda för att ersättas av en robot, det är…

MÄSSOR

STUDENTMÄSSA ARENA AFFÄRSSYSTEM

Vi tittar tillbaka på en spännande dag på årets studentmässa. Det var många roliga återseenden…

PSP BILAGA

EFFEKTIV DIGITALISERING MED ROBOTAR

Transaktionsintensiva och monotona arbeten är som gjorda att ersättas av en robot…

BILAGA

DIGITALA MEDARBETARE GER ÖKAD EFFEKTIVITET

Det krävs erfarenhet, närhet och rätt kompetens för att utveckla effektiva processer för…

PSP BILAGA

DIGITALESERING MED ROBOTAR – ÖKAD EFFEKTIVITET

Transaktionsintensiva, monotona arbeten är som gjorda för att ersättas av en robot, det är…

BILAGA

ROBOTAR HJÄLPER TILL ATT ÖKA EFFEKTIVITET

Det krävs erfarenhet, närhet och rätt kompetens för att utveckla effektiva processer för automation med..

PSP FLYTT

NYA LOKALER I CENTRALA HALMSTAD

Vi växer och flyttar nu till nya större lokaler på Brogatan mitt i centrala Halmstad. Kika in här och se hur det blev…