RPA

Robotic Process Automation

Våra uppdrag har under de senaste åren framförallt handlat om införande av RPA (Robotic Process Automation) inom kunders verksamhet. Är även du intresserad av att starta digitaliseringsresan, kontakta oss redan idag för rådgivning.

Läs Mer »

Processutveckling

Anpassningen till allt snabbare svängningar i omvärlden, ökande krav och större efterfrågan på stöd från kärnverksamheten är en organisations verklighet. PS Provider hjälper er att utveckla, optimera och automatisera era processer inom samtliga områden i verksamheten.

Läs Mer »
PS Provider

Digitala medarbetare ger ökad effektivitet

Det krävs erfarenhet, närhet och rätt kompetens för att utveckla effektiva processer för automation med hjälp av Robot Process Automation (RPA) – i dagligt tal kallat digitala medarbetare. Det är vad Pär Hedin, ansvarig för området digitala medarbetare hos PS Provider, lyfter fram när han beskriver de stora möjligheter tekniken, rätt hanterad, öppnar för företag och
organisationer inom en mängd områden.

Läs Mer »