Automationsplattformar

Våra automationsplattformar

På PS Provider arbetar vi med flera av de ledande automationsplattformarna på marknaden, med huvudfokus på Blue Prism och UiPath. De flesta av våra konsulter är certifierade på båda dessa plattformar, vilket gervåra kunder maximal flexibilitet i sitt plattformsval. För kunder som är helt nya inom automation så hjälper vi gärna till med att gemensamt ta fram ett beslutsunderlag inför valet av plattform, baserat på kundens egna förutsättningar och önskemål.

Läs Mer »
RPA

Robotic Process Automation

Våra uppdrag har under de senaste åren framförallt handlat om införande av RPA (Robotic Process Automation) inom kunders verksamhet. Är även du intresserad av att starta digitaliseringsresan, kontakta oss redan idag för rådgivning.

Läs Mer »

Processutveckling

Anpassningen till allt snabbare svängningar i omvärlden, ökande krav och större efterfrågan på stöd från kärnverksamheten är en organisations verklighet. PS Provider hjälper er att utveckla, optimera och automatisera era processer inom samtliga områden i verksamheten.

Läs Mer »
PS Provider

Digitala medarbetare ger ökad effektivitet

Det krävs erfarenhet, närhet och rätt kompetens för att utveckla effektiva processer för automation med hjälp av Robot Process Automation (RPA) – i dagligt tal kallat digitala medarbetare. Det är vad Pär Hedin, ansvarig för området digitala medarbetare hos PS Provider, lyfter fram när han beskriver de stora möjligheter tekniken, rätt hanterad, öppnar för företag och
organisationer inom en mängd områden.

Läs Mer »