Grattis till PS Provider-stipendiet 2024!

Årets stipendiater är utsedda!

Bubbel

Stipendieceremoni med guldkant

Under eftermiddagen den 31 maj 2024 anordnades en stor och välbesökt examensceremoni på Halmstad Arena där alla avgångsklasser från Högskolan i Halmstad och deras anhöriga samlades för att fira examen. Men redan innan dess hade högskolans informatikstudenter, på Affärssystemprogrammet (ASP) och på programmet för Digital design och innovation (DDI), samlats för en festlig stipendieceremoni på restaurang Mangold.

Under ceremonin delades fyra stipendier från Sten Fåhrés minnesfond ut till studenter på DDI-programmet, följt av stipendieutdelning till ASP-programmet från Forterro (tidigare Jeeves) och från oss på PS Provider. Affärssystemprogrammets två stipendier är på vardera 10 000 kronor som delas mellan mottagarna.

Under stipendieceremonin hölls också ett antal tal från de programansvariga och samtliga avgångsstudenter tilldelades även Alumn-nålar från högskolan – ett tecken på att de nu lämnar studentlivet och är redo för arbetsmarknaden.

Nystart för PS Provider-stipendiet

Årets PS Provider-stipendium till informatikstudenter på Högskolan i Halmstad var det femte i ordningen. Tidigare  år har stipendiet tilldelats “Bästa uppsats inom informatik”, men från och med i år har urvalskriterierna arbetats om och 2024 års stipendium tilldelades därför för första gången den uppsats på Affärssystemprogrammet som bäst har bidragit till “Ny kunskap inom området digital verksamhetsutveckling”.

Högskolans examinatorer står för den initiala gallringen av uppsatser. PS Provider bedömer sedan de utvalda uppsatserna och väljer ut en vinnare. Samtliga uppsatser som bedöms uppnå minst betyget G under maj ingår i urvalet.

Digital verksamhetsutveckling är för övrigt också det nya namnet på Affärssystemprogrammet, där Christer Rehnström (till vänster i bild) är programansvarig. På bilden syns även Lars-Göran Persson, universitetsadjunkt och bland annat ansvarig för det årligt återkommande evenemanget Arena Affärssystem. 

Christer Rehnström och Lars-Göran Persson
Gustaf Lundberg och Lukas Andersson - årets PS Provider-stipendiater

Årets vinnare: Gustaf och Lukas!

2024 års PS Provider-stipendium har tilldelats en uppsats som tar sig an en högaktuell frågeställning inom ett område av global betydelse: hur kan vi nyttja potentialen i generativ AI för att öka effektiviteten och produktiviteten i samhället?

Uppsatsen utforskar innovativa tillämpningar av generativ AI och presenterar konkreta förbättringar i IT-konsulters arbetsmetoder. Dessa förbättringar har stor praktisk betydelse i dagens teknikdrivna arbetsmiljö.

Uppsatsen ger en välgrundad och strukturerad analys av hur IT-konsulters kompetensområden kan utvecklas genom generativ AI, vilket även stärker dem i deras roll som digitala verksamhetsutvecklare.

Gustaf Lundberg och Lukas Andersson tilldelas årets PS Provider-stipendium för sin uppsats ”Generativ AI för IT-konsultens kompetensutveckling – en kvalitativ studie om hur Generativ AI kan stödja kompetensutveckling hos IT-konsulten i Sverige”