Fastighetsförvaltare

Digitala medarbetare hos en av Sveriges största fastighetsförvaltare​

Att frigöra arbetstid för fastighetsförvaltare

I detta projekt har vi automatiserat processer inom koncernens Shared Service Center för ekonomi, lön och kundtjänst. Utgångspunkten var främst att frigöra arbetstid till mer betydelsefulla digitaliserings- och transformationsprojekt genom införandet av digitala medarbetare.

fastigheter 2
arbetstid
Effektivisera och förbättra processerna

Kunden inledde sin RPA-resa med ett projekt som automatiserade processer inom koncernens Shared Service Center för ekonomi, lön och kundtjänst. Utgångspunkten var främst att frigöra arbetstid åt mer betydelsefulla digitaliserings- och transformationsprojekt. Därmed blev det huvudsakliga målet att effektivisera och förbättra processerna med automation. Andra mål med projektet har varit kunskapsöverföring och etablering av kontinuerligt lärande inom RPA.

RPA-organisation, -strategi och tillhörande styrmodell

Resultatet av projektet blev så framgångsrikt att koncernen beslutade att automatisera ytterligare processer inom enheten. Det etablerades dessutom ett ytterligare delprojekt för uppbyggnaden av en RPA-organisation med tillhörande kompetenscentrum. PS Provider deltog aktivt vid införandet samt i utbildandet av medarbetare. Sammantaget har de olika delprojekten framförallt resulterat i frigörande av arbetstid, kortare ledtider och ökad processkvalitet, samt införandet av en RPA-strategi med tillhörande styrmodell.

fastigheter