Fastighetsförvaltare

Digitala medarbetare för en av Sveriges största fastighetsförvaltare​

Att frigöra arbetstid för fastighetsförvaltare

Ett projekt som automatiserat processer inom koncernens Shared Service Center för ekonomi, lön och kundtjänst. Utgångspunkten var främst att frigöra arbetstid åt mer betydelsefulla digitaliserings- och transformationsprojekt genom införandet av digitala medarbetare.

fastigheter 2
arbetstid
Effektivisera och förbättra processerna

Kunden inledde sin RPA-resa med ett projekt som automatiserat processer inom koncernens Shared Service Center för ekonomi, lön och kundtjänst. Utgångspunkten var främst att frigöra arbetstid åt mer betydelsefulla digitaliserings- och transformationsprojekt. Därav var det huvudsakliga målet att effektivisera och förbättra processerna med automation. Andra mål med projektet har varit kunskapsöverföring samt etablering av kontinuerligt lärande inom RPA.

RPA-organisation, -strategi och tillhörande styrmodell

Resultatet av projektet blev så framgångsrikt att koncernen beslutade att automatisera ytterligare processer inom enheten. Det etablerades dessutom ett ytterligare delprojekt för uppbyggnaden av en RPA organisation med tillhörande kompetenscentrum. PS Provider deltog aktivt vid införandet samt i utbildandet av medarbetare. Sammantaget har de olika delprojekten framförallt resulterat i frigörandet av arbetstid, kortare ledtider och ökad processkvalitet samt införandet av en RPA-strategi med tillhörande styrmodell.

fastigheter