I nöd och lust

Automatiserade vigselprocesser

Vigselskylt utomhus

Borgerliga vigslar allt populärare

Varje år ingår närmare 50 000 svenska par äktenskap – och andelen som säger ja inför en borgerlig vigselförrättare ökar stadigt. Detta sätter såklart en del press på kommunerna, som administrerar de borgerliga vigslarna.

Vigselförrättare ska bokas, protokoll och vigselbevis ska förberedas och skrivas ut på engelska eller svenska – och brudparet ska få bekräftelse på sin bokning. I vissa kommuner erbjuds också extra stöd till vigselförrättaren, med vigselmanus som individanpassas för respektive vigselceremoni.

Det senaste året har vi därför hjälpt två kommuner, Lerum och Helsingborg, att automatisera hela eller delar av det administrativa flödet i vigselprocessen.

"Frigör massa tid"

Alexander Regander, verksamhetsutvecklare i Helsingborgs stad, är mycket nöjd med resultatet: “Handläggningen går snabbare, vilket är bra för våra invånare. Den riktigt stora effekten är dock att vi frigör massa tid från medarbetare som har jobbat med detta internt – och de kan nu lägga tiden på att utveckla servicen på andra områden i stället.”

Vi på PS Provider automatiserar såklart gärna allt som går att automatisera. Det sista steget i vigselprocessen – själva vigselakten – håller vi oss dock borta från … med undantag för att en av våra medarbetare faktiskt är borgerlig vigselförrättare och ibland smiter iväg till rådhuset i Halmstad för en helt manuell vigselceremoni. 

(Bilden till höger är hämtat från ett av dessa tillfällen – tagen i förrummet till kommunfullmäktige.)

Vigsel2