Slutredovisning av studentprojekt

2024 års verksamhetsprojekt slutredovisades inför lärare, studenter och uppdragsgivare

IMG 6599

Resultatet av ett nära samarbete

PS Provider har sedan flera år ett nära samarbete med Affärssystemprogrammet på Högskolan i Halmstad. De flesta av våra konsulter har sin examen från just det programmet, där huvudämnet informatik blandas med verksamhetsutveckling och företagsekonomi. Många studenter gör också antingen sin verksamhetspraktik hos oss i årskurs 3, eller sitt verksamhetsprojekt i årskurs 2. 

I år har inte mindre än tre studentgrupper genomfört sina verksamhetsprojekt hos oss – och i mitten av april fick alla studenter slutredovisa sina projekt inför klasskamrater, lärare och uppdragsgivare från näringslivet.

Tre projekt inom Intelligent Automation

Vid redovisningen fick varje studentgrupp 20 minuter på sig att redovisa sina projekt och svara på frågor från publiken. De tre grupperna som hade fått sina uppdrag av PS Provider täckte in flera olika aspekter av Intelligent Automation. Alla grupperna gjorde mycket bar presentationer och vi kommer ha stor nytta av arbetet som de redovisade i sina tre projekt.

Stort tack för gott samarbete säger vi till:

Alva Bergehed, Almida Ericsson, Emma Nylund och Ida Johansson (RPA-kompassen: En SWOT-baserad jämförelse av RPA-verktyg )

Ludvig Johansson, Fredrik Billing, Hieu Tran och Oliver Anic (AI och RPA i samspel)

Felix Ljungborg, Mattias Pettersson, John Nilsson och Viktor Mitt Persson (Robotik, framtidens metodik)

IMG 6601