Sparar miljoner med automation

Automation av fakturaflöden i Region Blekinge

DALL·E 2024 02 16 14.56.53 A photo realistic image of a huge stack of invoices piled up on a desk showcasing the overwhelming amount of paperwork. The desk is in an office envi

Ekonomiska flöden för miljarder

Varje år köper Sveriges regioner sjukvård från andra regioner för ungefär 15 miljarder kronor – vård som sedan faktureras till den region där patienten bor. Sedan 2022 faktureras varje enskilt vårdtillfälle separat. Att kontrollera och bokföra detta stora flöde av fakturor manuellt skulle vara ett mycket omfattande arbete och därför valde Region Blekinge att ta hjälp av PS Provider för att automatisera hela processen för utomlänsfakturering. Roboten kontrollerar fakturauppgifterna och jämför med eventuella remisser innan den konterar fakturorna i ekonomisystemet. Är det ett mindre belopp sköter roboten attesten på egen hand, annars skickas fakturan vidare för attest till rätt person i organisationen.

Nu har vi summerat robotens arbete under 2023 – och det visar sig att den har haft fullt upp. Under förra året hanterade den inte mindre än 66 000 inkommande fakturor. Att utföra detta arbete manuellt skulle ha krävt 4 400 arbetstimmar – vilket motsvarar nästan två och en halv heltidsanställda och drygt en och en halv miljon i personalkostnader. Detta är bara ett av många konkreta exempel på hur automation bidrar till att lösa framtidens kompetensbrist i välfärden.