Verksamhetspraktik

Verksamhetspraktik på PS Provider består av RPA- och AI-relaterade projekt.

Intresseanmälan Praktik

PS Provider har ett uttalat mål att växa - och ett övergripande syfte i handledningen av dig som student. Under de sex senaste åren har vi varje år anställt elever från Affärssystemprogrammet. Genom en genomförd verksamhetspraktik hos PS Provider kan även du i förlängningen bli en värdefull kollega till oss.
praktik 2

Verksamhetspraktik

Inom området kommer du att få en enastående möjlighet att fördjupa dig i de arbetsuppgifter som intresserar dig. RPA-uppdragen är till sin natur en kombination av verksamhets-, process-, system- och automatiseringsutveckling

Robotic Process Automation

Automation blir allt viktigare i takt med att kraven på produktivitet och effektivitet ökar, samtidigt som floran av system som behöver samarbeta växer snabbt. Den globala marknaden för RPA förväntas därför fyrdubblas mellan 2024 till 2030 – till ungefär 200 miljarder kronor.

team
Stipendier med PS Provider

Robotar (eller digitala medarbetare som det blir allt vanligare att man benämner det) håller i allt högre grad på att bli en normal del av vardagen, både privat och inom arbetslivet.

Branscher som till exempel tillverkningsindustrin har sedan länge insett potentialen och använt robotar för att automatisera, effektivisera och öka kvaliteten i processer genom att eliminera återkommande manuella arbetsuppgifter.

Nu finns möjligheten att göra samma sak i administrativa stödprocesser samt även för mer kunskapsintensiva arbetsuppgifter. 

Mjukvarurobotar

Teknologin som har gjort detta möjligt benämns ofta RPA, Robotic Process Automation, och innebär att man utnyttjar förhållandevis kraftfulla så kallade mjukvarurobotar som utför uppgifter i befintliga system på samma sätt som en mänsklig användare.

Det betyder att till skillnad från traditionella applikationer så är RPA ett verktyg som hanterar och automatiserar arbetsuppgifter och processer genom att utnyttja befintliga användargränssnitt och därmed inte behöver integreras i traditionell bemärkelse.

Eftersom RPA använder de befintliga applikationernas gränssnitt för att automatisera rutiner och processer kan lösningarna vara i drift på en bråk- del av den tid det tar att involvera ERP-leverantörer eller den interna IT-avdelningen.

8
32b

Unika ingångar

PS Provider har unika kontakter med ledande leverantörer och aktörer  i branschen. Dessutom har bolagets grundare under de senaste 25  åren skapat exklusiva ingångar i flertalet av Nordens största företag  och organisationer.

Eftersom de digitala medarbetarna arbetar 24/7, aldrig begår misstag samt för närvarande endast kostar omkring  10 procent (kontinuerligt sjunkande) av en anställd, är kunderna, minst sagt, exalterade.

Framför allt är det kundens verksamhetsbehov tillsammans med den aktuella systemförmågan som styr över flöden och processer. Det betyder  med andra ord att större förändringar i kundens omvärld kommer att påverka den dagliga verksamheten, vilket i sin tur, resulterar i behov av förändrade verksamhetsprocesser, arbetssätt och rutiner.

Med hjälp av adekvat process-, aktivitets-, och systemkunskap är det möjligt att på  ett rationellt och innovativt sätt möta dessa utmaningar. 

64
Ludvig och Elias slutredovisar verksamhetspraktiken

Verksamhetspraktik 2023-2024

På Arena Affärssystem 2024, ett event som arrangeras av Högskolan i Halmstad, fick läsårets två praktikanter Ludvig och Elias presentera sina slutrapporter från verksamhetspraktiken.

Vi var såklart på plats och lyssnade och hejade på våra praktikanter som gjorde grymt bra presentationer av vad de har jobbat med under sin tid hos oss!

Stort tack till er båda för att vi fick hänga med er dessa månader!

placeholder 14

PS Provider i samarbete med högskolan i Halmstad

PS Provider har en lång tradition av samarbeta med Högskolan i Halmstad. Varje år tar vi in studenter som dels praktiserar hos oss, men även i andra projektformer som tex Verksamhetsprojekt. Vi är noga med vårt utval av studenter, vilket ofta resulterar i ett fortsatt samarbete i form av anställning efter genomförd utbildning.
verksamhetspraktik hos PS Provider

Vad förväntas du som student utföra?

Vad innebär då arbetsuppgifterna konkret? Inom området kommer du att ha en enastående möjlighet att fördjupa dig i de arbetsuppgifter som intresserar dig. RPA-uppdragen är till sin natur en kombination av verksamhets-, process-, system- och automatiseringsutveckling. 

Det är framför allt kundens verksamhetsbehov tillsammans med den aktuella systemförmågan som styr flöden och processer. Det betyder med andra ord att större förändringar i kundens omvärld kommer att påverka den dagliga verksamheten, vilket i sin tur, resulterar i behov av förändrade verksamhetsprocesser, arbetssätt och rutiner. Med hjälp av adekvat process-, aktivitets-, samt systemkunskap är det möjligt att på ett rationellt och innovativt sätt möta dessa utmaningar. 

Vad kommer dina arbetsuppgifter framför allt att bestå av?

• Utbildning i de specifika RPA-systemen Blue Prism och UiPath

• Deltagande i utvalda kundprojekt där du både genomför för- och efterarbete på PS Providers kontor, samt medverkar hos kund i utvalda workshops. 

• Tillsammans med handledare kommer du implementera RPA på utvalda kundprocesser.

För dig som är mer intresserad av affärssystem eller system rent generellt kommer en djupdykning i RPA-systemvärlden att resultera i att ett helt nytt område öppnar sig. RPA-systemen är bland annat autonoma, kognitiva samt i specifika aspekter självlärande.

20b
23b

Vad innebär ett RPA-uppdrag?

Om Du till exempel har en fallenhet eller ett unikt intresse runt verksamhetsprocesser eller affärssystem så kommer möjligheterna att vara obegränsade. RPA kommer i framtiden att vara det som syr ihop och svetsar samman all information i organisationen. RPA innebär inte endast en automatisering av arbetsuppgifter, utan även en intelligent brygga mellan kund, leverantör, bolag, personal, system, processer, aktiviteter och rutiner. RPA kommer att säkerställa att rätt information återfinns på rätt plats och att det sker vid rätt tidpunkt samt till rätt kvalitet. Det resulterar konkret i att du som intresserar dig för verksamhetsprocesser tillsammans med PS Provider bland annat kommer att kartlägga, optimera och automatisera flöden.

Artificiell Intelligens

RPA har traditionellt varit ett verktyg som automatiserar mänskligt beteende vid tangentbordet. I takt med att utvecklingen av artificiell intelligens har gått snabbare de senaste åren har även RPA-plattformarna utvecklats – och numera kan även delar av mänskligt tänkande automatiseras. Detta kan till exempel handla om tolkning av text, eller automatiskt beslutsfattande.

25b
6

Vad består ett RPA-projekt av?

Om du är mer intresserad av att arbeta i ett avgränsat projekt kommer du konkret arbeta med att tillsammans med PS Provider automatisera flertalet processer.

Ett RPA-projekt kan på en övergripande nivå brytas ner i ett antal generiska faser. Dessa är: etablera benefit case, välja processer, kartlägga processer, behovs-, krav- och riskanalys, implementation, test, driftsättning, samt utvärdering.

Beroende på ditt intresse samt förmåga är det fullt möjligt för dig att antingen fokusera på ett specifikt projekt eller på flera delprojekt. Ett av våra specifika projekt innebär automatiseringen av orderhanteringsprocessen i ett av våra dotterbolag.

Blue Prism och UiPath

Vi ser helst att två separata grupper automatiserar processen sida vid sida; där en grupp gör det med hjälp av applikationen Blue Prism och den andra gruppen gör samma sak i UiPath.

Därefter genomförs djuplodande analyser och eventuella justeringar genomförs. Båda automationerna färdigställs sedan och förbereds för implementering. Bolaget ifråga är verksamt inom medtech.

43b
Bild från Arena Affärssystem 2023

Arena Affärssystem

Praktiken avslutas i samband med Arena Affärssystem – ett årligen återkommande event på Högskolan i Halmstad inom affärssystem och digital verksamhetsutveckling. Här får studenterna på Affärssystemprogrammet presentera sina prestationer och reflektioner från verksamhetspraktiken. De får även en möjlighet att knyta kontakter och att bygga nätverk för en framtid inom branschen.

2024 går Arena Affärssystem av stapeln 19 mars.

Tech Logos 2024
pil-forward

Är du intresserad av att göra din verksamhetspraktik på PS Provider? Skicka din ansökan direkt.  Alla ansökningar ska innehålla en personlig presentation, kontaktuppgifter samt ett CV.

Intresseanmälan

Skicka in en intresseansökan