Ett automatiserat lärosäte

PS Provider har lett införandet av Blue Prism på Örebro Universitet

BP Silv Delivery Cert Ptnr RGB

Mer tid till kärnuppdraget

Örebro universitet rankas som ett av de 500 främsta i världen och har imponerande 15 000 studenter och 1 600 anställda. Med en så omfattande verksamhet följer mycket administration – men också stora möjligheter att automatisera tidskrävande och repetitiva processer. PS Provider har erfarenhet från automation på flera högskolor och universitet och fick därför uppdraget att leda arbetet med att införa RPA-verktyget Blue Prism även på Örebro Universitet.

Under 2023 har vi tillsammans med universitetets egen personal automatiserat flera administrativa processer och i samband med det också utbildat en större grupp av lärosätets medarbetare. Utbildningarna har riktat sig både till utvecklare och kravanalytiker – och vi har även hjälpt till med att sätta upp en intern organisation för universitetets automationsarbete.

I mitten av januari var vi på plats i Örebro för att redovisa vår slutrapport från införandeprocessen. I och med det är organisationen nu redo att fortsätta automationsresan med egna resurser, med expertstöd från oss – och universitetets personal får mer tid över till att fokusera på sina kärnuppdrag inom utbildning och forskning.