Digitala medarbetare ger ökad effektivitet

Erfarenhet, närhet och rätt kompetens

Robotar ökar flexibiliteten och effektiviserar

Det krävs erfarenhet, närhet och rätt kompetens för att utveckla effektiva processer för automation med hjälp av Robot Process Automation (RPA) – i dagligt tal kallat digitala medarbetare. Det är vad Pär Hedin, ansvarig för området digitala medarbetare hos PS Provider, lyfter fram när han beskriver de stora möjligheter tekniken, rätt hanterad, öppnar för företag och
organisationer inom en mängd områden.

nyhet 2