Effektiv digitalisering med robotar

Monotona arbeten är som gjorda för att ersättas av en robot

Transaktionsintensiva, monotona arbeten ersätts.

Det krävs erfarenhet, närhet och rätt kompetens för att utveckla effektiva processer för automation med hjälp av Robot Process Automation (RPA) – i dagligt tal kallat digitala medarbetare, säger Pär Hedin på PS Provider.

nyhet 8