Digitalisering effektivitet och tillgänglighet

Transaktionsintensiva, monotona arbeten är som gjorda för att ersättas av en robot

Digitalisering med robotar ger ökad effektivitet och tillgänglighet

Transaktionsintensiva, monotona arbeten är som gjorda för att ersättas av en robot, det är sannolikt ingen som skulle sakna att sitta och registrera fakturor, konstaterar Pär Hedin, ansvarig för området digitala medarbetare hos PS Provider.

artikel 2