Våra automationsplattformar

Automationsplattformar

På PS Provider arbetar vi med flera av de ledande automationsplattformarna på marknaden, med huvudfokus på Blue Prism och UiPath. De flesta av våra konsulter är certifierade på båda dessa plattformar, vilket gervåra kunder maximal flexibilitet i sitt plattformsval. För kunder som är helt nya inom automation så hjälper vi gärna till med att gemensamt ta fram ett beslutsunderlag inför valet av plattform, baserat på kundens egna förutsättningar och önskemål.