Bästa uppsats inom informatik -2023

Projektnamn: Jag vill åka med

Årets pristagare 2023
Henrik Bengtsson & Sara Johansson

PS Provider delar ut stipendium för bästa uppsats i information. I år går det till en uppsats som behandlar ett tydligt och viktigt problem i dagens teknikutveckling. 

stipendie 2023