Bästa uppsats inom informatik – 2021

Projektnamn: Nu är det din tur att tala

Årets pristagare 2021
Sofia Heikkilä Svensson & Erika Börjesson

Designförslag för smidigare turtagning i digitala konferensverktyg premieras med PS Providers årliga stipendie för “Bästa uppsats inom Informatik”

stipendie 2021