Bästa uppsats inom informatik – 2020

Projektnamn: Now loading...

Årets pristagare 2020
Hannes Erlandsson & Jesper Hansen

PS Provider delar ut stipendium för bästa uppsats i informatik. I år går det till en uppsats som undersöker ett tydligt designproblem som även representerar ett väl avgränsat kunskapsproblem.

stipendie 2020