Metod- och applikationsstöd, projektresurser samt uppdragsledning.

Etablering, utveckling och effektivisering av administrativa stödprocesser.