Vår vision din framtid

PS Provider – Utvecklar framtidens organisationer och processer

PS Provider grundades på 1990-talet av fyra seniorkonsulter från Pwc och tre riskkapitalkonsortier. Utifrån en djup erfarenhet och kunskap om processutveckling, affärssystem (ERP) och Business Process Outsourcing (BPO) har vi skapat våra tjänster. PS Provider erbjuder tjänster inom analys och projektledning vid etablering, drift och optimering av Shared Service Centers, effektivisering av ekonomi och HR-funktioner (“end-to-end” perspektiv), benchmarking samt formulering av mål och mått. Med många år i branschen och en gedigen bakgrund inom effektivisering av processer och stödfunktioner kan PS Provider hjälpa dig till lägre kostnader, högre kvalitet och mer effektivitet i ditt arbete.

Digitala medarbetare för effektivt arbete

PS Provider var även tidigt ute när det gäller införandet av “digitala medarbetare” –  RPA (Robotic Process Automation), vilket innebär att automatisera processer med robotar. Denna typ av automatisering kan ske på en bråkdel av den tid och kostnad som det innebär att effektivisera processerna på traditionellt sätt samt involverar inte ERP-leverantörer eller den interna IT-avdelningen i lika hög grad som traditionella teknologier. PS Provider erbjuder allt från förstudier och analyser till utbildning och implementering av robusta systemlösningar som ger er tillgång till obegränsad mängd “digitala medarbetare”.

Expertkunskap, rådgivning och analys

PS Provider erbjuder även oberoende rådgivning vid analys och framtagande av beslutsunderlag inför systemförändringar, upphandling och uppgradering av affärssystem, projektledning vid implementering samt stöd vid tecknande och förnyande av kundanpassade ERP-avtal.

Vi  stödjer våra kunder i processen att lägga ut hela eller delar av sin ekonomi, HR- och IT-funktioner, så kallad Business Process Outsourcing (BPO). Våra tjänster kring BPO består av framtagande av beslutsunderlag, urval och upphandling av sourcing alternativ, skapande av Service Level Agreements (SLA) med leverantörer samt att ta fram kundanpassade avtal med leverantörer av outsourcingtjänster.

KONTAKTA PS PROVIDER

PS Provider

Storgatan 18 (3 tr)
302 43 Halmstad

RPA / “Digitala medarbetare”

Pär Hedin
+46 705499316
par.hedin@psprovider.se

Shared Service Center

Pär Hedin
+46 70 549 93 16
par.hedin@psprovider.se

Tekniskt ansvarig – RPA och AI

Ola Hedin
+46 70 968 84 54
ola.hedin@psprovider.se

Benchmarking – 3SI nätverk

Göran Ekström
+46 70 549 93 18
goran.ekstrom@psprovider.se

Affärsutveckling

Martin Gröndahl
+46 70 51 51 278
martin.grondahl@psprovider.se